We helpen medewerkers, teams en organisaties hun prestaties te verbeteren

Wat wij doen

Aandacht voor mens en organist

Wij helpen teams en organisaties bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, het ontwikkelen van een heldere strategie en de praktische realisatie daarvan. We veranderen geen mensen en leren ze ook geen kunstjes, maar geven ze inzicht in hun functioneren en (on)mogelijkheden. We schetsen een ander perspectief en creëren gezamenlijk de ideale (werk)omgeving voor een optimale performance. Verborgen talenten komen tot bloei en het werkplezier neemt toe.
Consultancy

Consultancy

Consultancy

Met inzet van ervaren en gedreven professionals verdiepen wij ons in jouw uitdaging. Vanuit een beproefde oorzaakanalyse geven we systemisch inhoud aan de gewenste performance.
Meer informatie
Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Wij verbeteren het welzijn van teams en medewerkers, waardoor organisaties beter presteren. Hierbij combineren wij de Birkman-methode met het gedachtengoed van Patrick Lencioni.
Meer informatie
Coaching

Coaching

Coaching

De beste versie van jezelf, daar is waar we voor gaan! Dat doen we niet door je te veranderen, maar inzicht te geven in wie je bent. Hierbij maken we gebruik van de Birkman-methode.
Meer informatie
Performance Support

Performance Support

Performance Support

Met inzet van ervaren en gedreven professionals verdiepen wij ons in jouw uitdaging. Vanuit een beproefde oorzaakanalyse geven we systemisch inhoud aan de gewenste performance.
Meer informatie

Onze visie op veranderen

We geloven zeker in gedragsveranderingen, maar niet uitsluitend door trainingen. Hiervan is al lang bewezen dat het rendement laag is en deelnemers snel in hun oude gedrag terugvallen. We kiezen liever voor interventies die het gedrag van mensen structureel beïnvloeden. Dat begint met een grondige analyse, het vergroten van inzicht, het creëren van de juiste omgevingsfactoren en stimuleren van de onderlinge saamhorigheid. Dat klinkt als een open deur, maar wie doet het?
Honinggraad

Systemisch veranderen

Onze integrale en unieke aanpak leidt organisaties, teams en medewerkers systemisch naar de gewenste performance. Dat wil zeggen het gewenste resultaat, inclusief het daarbij gewenste gedrag. Dat noemen wij systemisch veranderen.

We volgen de zogenaamde 70:20:10 regel (zie kader). Dat doen we in verschillende rollen, praktisch en resultaatgericht.

Onze performance coaches

Zo kijken we mee tijdens (directie)vergaderingen, coachen we (team)leiders bij het effectief aansturen van hun team, vervullen we de rol van projectmanager en zijn we de aanjager van verandertrajecten of projecten. Verdere coachen wij medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei, begeleiden wij directies bij transities en (re)organisatievraagstukken. Indien nodig blijven onze performance coaches ad interim voor langere periode verbonden.

Echter, het delen van kennis, borgen van processen, naleven van organisatiewaarden en anderen hierop aanspreken vormen onze uitgangspunten. Hierdoor maken we onszelf overbodig.
Het belang van informeel leren wordt tot uitdrukking gebracht in de 70:20:10 regel. Hiermee wordt de relatieve verhouding tussen verschillende manieren van leren uitgedrukt: 70% door te leren in het werk, 20% leren door coaching en feedback en 10% leren door formele overdracht van kennis.

Onze systemische aanpak

In zes stappen systemisch verbeteren

Onze resultaatgerichte aanpak viel op en vormde voor de ISPI aanleiding ons als gastspreker uit te nodigen. Naar aanleiding van onze presentatie kregen wij veel waardering over de wijze waarop Aicon haar systemische aanpak combineert met het voorspelbare gedrag van medewerkers.

Performance paradox

Onze aanpak wordt onderbouwd met onderzoek van Gilbert, Deming, Dean en Stolovitch. Zij bevestigen dat niet de kennis, motivatie en welzijn van medewerkers, maar vooral de systemen, structuur, processen en informatievoorziening van organisaties leidend (tot wel 80%) zijn voor de mate van het succes. Voor velen verrassend, maar juiste daarom biedt het volop kansen.
Systemisch verbeteren
Daarom beginnen wij met een grondige analyse van de actuele situatie en gaan we gezamenlijk op zoek naar de kernoorzaak van de actuele situatie. Aansluitend gaan we van start om de gewenste performance voorspelbaar en succesvol inhoud te geven. Hierbij doorlopen wij zes stappen:

1. Een grondige oorzaakanalyse
2. Het creëren van een hecht (leiderschaps)team
3. Het (her)ijken van de missie en visie
4. Het ontwikkelen van een heldere strategie
5. Inzet resultaatgerichte interventies
6. Evaluatie, bijsturing en verdieping

Elke gewenste verbetering start met een helder plan. Door de voortgang periodiek te evalueren wordt er snel ingegrepen als zaken anders verlopen dan voorzien. Hiermee wordt de inzet van mensen en middelen optimaal benut en gaat geen kostbare tijd verloren.

Hoe wij jou helpen je levensloopstress te verminderen

Als jij of je medewerkers niet meer lekker in hun vel zitten, minder goed functioneren of 'uit hun functie zijn gegroeid', biedt coaching met toepassing van de Birkman-methode nieuwe inzichten en kansen. Maar soms is er meer nodig om langdurige stress, onbalans en dreigend ziekteverzuim te voorkomen.

Ine de Blok heeft zich als geregistreerd MEE-therapeut verbonden aan Aicon, speciaal voor medewerkers die tegen klachten en/of problemen aanlopen waar ze zelf geen oplossing voor kunnen vinden.

Tijdens een stressreductie behandeling werken we eerst aan het herstel van de energiebalans. Jezelf of je medewerkers ervaren een diepe ontspanning en zullen dit gevoel steeds beter herkennen en gemakkelijker oproepen. Vanuit deze ontspanning werken we verder aan bewustwording en gaan we op zoek naar de oorzaak van stressklachten, dreigende burn-out en/of ziekteverzuim. Door hier diepgaand aan te werken leren medewerkers anders met stress te gaan, grenzen aan te geven en te benoemen wat ze echt belangrijk vinden. Hierdoor vermindert de stress en ontstaat er weer een gezonde werk-privé -balans.

Adres

Aicon groep B.V.
Varsseveldseweg 35
7061 GG Terborg

Social media

Vind ons op
twitterlinkedinenvelopephone