Optimalisatie van team en organisatieperformance is ons specialisme

Werkwijze

In zes stappen naar een beter een beter resultaat

Onze resultaatgerichte aanpak viel op en vormde voor de organisatie van de ISPI-conferentie in 2017 (Montreal) aanleiding ons als gastspreker uit te nodigen. Een tikkeltje verlegen ontvingen wij waardering en erkenning over de wijze waarop wij een systemische (HPI-)benadering op praktisch combineren met de Birkman-methode om de performance van teams en organisaties te verbeteren. Hierbij creëren wij een gezonde balans in betekenis voor medewerkers en waarde voor de organisatie.

Hoe gaan we te werk: het zes stappen plan

De HPI-methode staat voor Human Performance Improvement. In het kort komt het erop neer dat tijdens alle stappen die we doorlopen de gewenste performance centraal staat. En met performance bedoelen we het gewenste resultaat met het daarbij behorende gedrag.

Hierbij richten wij ons niet op vastgestelde leerdoelen om het tekort of gebrek aan competenties aan te vullen, maar kiezen we voor een integrale aanpak vanuit gezamenlijk overeengekomen doelen om te presteren. Dat doen we door onvermoede belemmeringen boven water te krijgen, oplossingen aan te dragen, te implementeren en resultaatverwachtingen af te spreken.

Dat doen we aan de hand van zes concrete stappen, te weten:
Oorzaakanalyse

1. Een grondige oorzaakanalyse

We starten met een grondige (team)analyse. Soms volstaan enkele intakegesprekken, maar meestal maken we gebruik van onze unieke online inventarisatie monitor. Hierdoor krijgen we snel inzicht in het reilen en zeilen van het team of de organisatie. Noem het een röntgenfoto om zwakke plekken te kunnen aantonen en wat gezond is helder in beeld te brengen.
Hecht team

2. Het creëren van een hecht team

Elke gewenste verbetering of ontwikkeling heeft zin als het voor alle direct betrokkenen duidelijk is wat ermee bereikt dient te worden en op welke wijze dit bijdraagt aan de visie en missie van de organisatie. Dat lukt pas goed als alle verborgen agenda’s op tafel liggen en onderlinge ergernissen zijn uitgesproken. Teamwork is hard werken en vereist van alle teamleden de moed zich kwetsbaar op te durven stellen. Wij maken hierbij gebruik van de Birkman-methode.
Vaststellen

3. Het vaststellen van missie en visie

Wanneer het team inzicht heeft gekregen in elkaars interesses en verwachtingen en tevens bereid is elkaar daarin te respecteren, is er een grote stap gezet. Vervolgens gaan we aan de slag om de missie en visie te (herijken). Met andere woorden: waar staan we voor en waar gaan we voor!
Heldere strategie

4. Het ontwikkelen van een heldere strategie

Als het vertrouwen in het team is hersteld en de visie vastgesteld (wat dient er bereikt te worden), ontstaat er ruimte voor de route naar succes of wel: hoe worden de organisatie succesvol? Om te voorkomen dat teamleden hun focus verliezen in de ‘waan van de dag’, benoemen we strategische ankers.
Implementatie

5. De implementatie

Met de vorige stappen is al veel bereikt, maar nu moet het ook op een juiste wijze in de organisatie worden geïmplementeerd. Dat vereist van elk teamlid dat ze hun medewerkers regelmatig, effectief en eenduidig informeren. We evalueren aanwezige werkoverlegvormen en leren leidinggevenden en medewerkers elkaar zorgvuldig aan te spreken bij ongewenst gedrag en achterblijvenden resultaten.
Vaststellen

6. Evaluatie, bijsturing en verdieping

Wanneer het team inzicht heeft gekregen in elkaars interesses en verwachtingen en tevens bereid is elkaar daarin te respecteren, is er een grote stap gezet. Vervolgens gaan we aan de slag om de missie en visie te (herijken). Met andere woorden: waar staan we voor en waar gaan we voor!

Adres

Aicon groep B.V.
Varsseveldseweg 35
7061 GG Terborg

Social media

Vind ons op
twitterlinkedinenvelopephone