We helpen mensen, teams en organisaties beter samen te werken

Organisatieontwikkeling

Onze aanpak

Wij helpen medewerkers, teams en organisaties bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, het ontwikkelen van een heldere strategie en de praktische realisatie daarvan. We veranderen geen mensen en leren ze ook geen kunstjes, maar geven ze inzicht in hun functioneren en(on)mogelijkheden. We schetsen een ander perspectief en creëren gezamenlijk de ideale (werk)omgeving voor een optimale performance. Verborgen talenten komen tot bloei en het werkplezier neemt toe.

In onze aanpak vormen de antwoorden op zes kritische vragen de rode draad:
1. In welke mate doorleven medewerkers de team- en/of organisatiewaarden?
2. In hoeverre zijn de team- en/of organisatiedoelen, processen en taken van medewerkers helder?
3. Hoe wordt het kennisniveau van medewerkers en bijbehorende omgevingsfactoren ervaren?
4. Wat maakt het team en/of organisatie succesvol en hoe draagt een interventie hieraan bij?
5. Wat is op dit moment het belangrijkste en vooral waarom?
6. Wie moet wat doen?

Persoonlijke doelen

Wanneer kennis, vaardigheden en/of capaciteiten ontoereikend zijn, bieden wij ook praktische support. We faciliteren project- en verbeterteams, ontwerpen en verzorgen workshops, vergroten de onderlinge saamhorigheid en coachen medewerkers in het bereiken van hun persoonlijke doelen. Desgewenst springen we direct bij door de inzet van een performance coach.
Honingraat

Hulpmiddelen en strategieën

Wij maken hierbij gebruik van talrijke beproefde hulpmiddelen en strategieën om effectief duurzame verbeteringen te realiseren. Tijdens alle stappen die we doorlopen, staat de realisatie van de gewenste performance (lees het gewenste resultaat en het daarbij behorende gedrag ) centraal. De wereldwijd gerespecteerde HPI-methode (Human Performance Improvement) vormt hierbij ons uitgangspunt.

Tastbare resultaten

Wij leveren geen standaardproducten en oplossingen, maar tastbare resultaten. Een invalshoek die afwijkt van het geijkte, maar op alle fronten resulteert in aanzienlijk betere prestaties. Dit betekent dat we ook tijdens de ondersteuning kritisch naar onze voortgang kijken. Het overeengekomen resultaat staat centraal. Lees hier meer over Aicon en de HPI-methode. Aicon onderschrijft de ‘code of conduct’ van de ISPI.

Adres

Aicon groep B.V.
Varsseveldseweg 35
7061 GG Terborg

Social media

Vind ons op
twitterlinkedinenvelopephone