We helpen mensen, teams en organisaties beter samen te werken

Strategieontwikkeling

Doelstelling

Wat is ons (jaar)doel? Is het SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Resultaatgericht en Tijdsgebonden) beschreven? Welke acties horen daarbij? Waarom stellen we andere prioriteiten? Wanneer mag ik ‘nee’ zeggen? Hoe worden we succesvol? Wat is daarvoor nodig?
Strategie
Strategieontwikkeling betekent ook ‘de meest effectieve route naar succes’. Strategie krijgt inhoud door de weloverwogen beslissingen die een organisatie neemt om zichzelf de meeste kans op succes te geven en zich van de concurrentie te onderscheiden. De visie van de organisatie vormt hierbij ons vertrekpunt.
Proces
Het woord ‘strategie’ wordt veel gebruikt, maar vaak ook slecht begrepen. We ervaren regelmatig dat medewerkers zich ergeren aan veranderingen. Niet omdat ze het niet begrijpen of ermee oneens zijn, maar veelal omdat ze het niet weten en daarmee niet worden meegenomen in het veranderingsproces. Dit leidt eerst tot verwarring, maar al snel tot onbegrip, ergernis en afnemende betrokkenheid. Organisatieresultaten bereik je samen, maar wat als medewerkers zich geen onderdeel voelen van het bereikte succes?
Succesplan
Strategie is een succesplan, waarbij elke beslissing deel uitmaakt van de algehele strategie, mits juist en consequent uitgevoerd. We leren leidinggevenden dat ze strategie het best praktisch invulling kunnen geven met behulp van drie tot vier strategische ankers. Deze ankers vormen de context voor besluitvorming en helpen medewerkers, teams en organisaties afleidingen te weerstaan.

Zes tips voor een succesvolle strategie?

Mail je mailadres naar info@aicon.nl

Adres

Aicon groep B.V.
Varsseveldseweg 35
7061 GG Terborg

Social media

Vind ons op
twitterlinkedinenvelopephone