We helpen mensen, teams en organisaties beter samen te werken

AVG

Aicon, gevestigd aan Wassenaarweg 40, 6843 ZN Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze Office Manager is de Functionaris Gegevensbescherming van Aicon. Zij is te bereiken via info@aicon.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aicon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Aicon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aicon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Aicon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om onze diensten te kunnen leveren
Aicon analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Aicon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aicon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aicon) tussen zit. Aicon gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Aicon Inventarisatie monitor

De Aicon inventarisatie monitor inventariseert op systemische wijze de waardering van medewerkers op het gebied van organisatievraagstukken. De monitor toont op welke wijze de missie en visie is vertaald naar de dagelijkse praktijk, in hoeverre de omgevingsfactoren de performance van medewerkers ondersteunt en wat er nodig is om de betekenis en bijdrage verder te vergroten.

Gegevens hierin worden bewaard zolang de klant/opdrachtgever een overeenkomst heeft met Aicon. Na beëindiging van overeenkomst worden gegevens verwijderd na eerste verzoek klant/opdrachtgever of maximaal vijf jaar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aicon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Birkman-rapportage:

Ten behoeve van Birkman assessment bewaren wij naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de klant en/of medewerkers. Birkman assessments worden gegenereerd door Birkman International Inc. De gegevens worden bewaard in een beveiligde, digitale omgeving. Tevens wordt bepaalde data geanonimiseerd bewaard ten behoeve van onderzoek. Birkman International Inc. valt onder de EU-U.S. Privacy Shield. Dit zorgt ervoor dat de doorgifte en het bewaren van persoonsgegevens tussen Europa en Amerika verloopt volgens de Europese wetgeving en richtlijnen. Birkman rapporten worden door Aicon tien jaar digitaal bewaard. Op eerste verzoek van de klant wordt deze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aicon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aicon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aicon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aicon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Door middel van Google Analytics (in dit geval Utma) analyseren wij het website bezoek. De gegevens worden twee jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aicon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aicon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aicon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of via info@aicon.nl.

Adres

Aicon groep B.V.
Varsseveldseweg 35
7061 GG Terborg

Social media

Vind ons op
twitterlinkedinenvelopephonechevron-right-circle